• افزایش۱۷٫۴ درصدی سرمایه بساما
    ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۶:۲۷:۰۰

    شرکت بیمه سامان سرمایه خود را از ۱٬۷۵۰٬۵۰۰ میلیون ریال به ۲٬۰۵۵٬۰۱۹ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۷٫۴ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد