• دومین بانک بزرگ بورس تراز عملیاتی مثبت ۱۶.۸ هزار میلیارد تومانی ثبت کرد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰۷:۳۹:۰۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت با سرمایه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت دوازدهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۹ را منتشر کرد. براین اساس، "وبملت" در این مدت ۶.۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۵.۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در دوازدهمین ماه سال ۹۹ تراز عملیاتی مثبت ۱.۰۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این بانک طی ۱۲ ماه سال جاری نیز با کسب ۴۰.۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۶.۸ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۶۵ و ۶۱ درصد افزایش داشته اند. همچنین "وبملت" در خصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به اسفند توضیح داد: اطلاعات مانده تسهیلات مندرج در جدول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.