• ۷۰۰ میلیون سهم "تاصیکو" به وثیقه گذاشته شد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰۷:۳۷:۴۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری صدر تامین از توثیق ۷۰۰ میلیون سهم این شرکت متعلق به سهامدار عمده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی نماد برای امروز شد. براین اساس، "تاصیکو" اعلام کرد: سرمایه گذاری صبا تامین با دارا بودن ۳۸.۴۷ درصد سهام سرمایه گذاری صدر تامین ، عطف به درخواست توثیق ۱۹ اسفند و استناد به نامه ۲۵ اسفند سپرده گذاری مرکزی، ۷۰۰ میلیون سهم متعلق به خود را توثیق کرده است. بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صدر تامین با سرمایه ۳.۱ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و تاپیکو به ترتیب با ۳۸.۴ ، ۲۵.۷ و ۱۵.۷ درصد در ترکیب سهامداری آن حضور دارند.