• درآمد "آپ" با رشد ۱۹ درصدی به ۶.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰۷:۳۶:۲۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آسان پرداخت با سرمایه ۲۶۵ میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اسفند و ۱۲ ماه سال مالی گذشته را ارائه کرد. براین اساس، "آپ" در دوره یک ماهه از کارمزد تراکنش شاپرکی، فروش پین و اعتبار، پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و سایر درآمدهای عملیاتی بالغ بر ۵۱۵.۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در این مدت بیشترین و کمترین درآمد این شرکت بورسی بالغ بر ۴۶۵.۵ و ۶.۶ میلیارد تومان از فروش پین و اعتبار و سایر درآمدهای عملیاتی حاصل شده است. همچنین در عملکرد ۱۲ ماهه بالغ بر ۶.۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۹ درصد رشد داشته است.