• دو شرکت برنامه افزایش سرمایه ۷۸ و ۱۱۷۶ درصدی دادند.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰۷:۳۴:۴۸

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز و دشت مرغاب از برنامه افزایش سرمایه ۷۸ و ۱۱۷۶ درصدی از دو محل خبر دادند. براین اساس، "اعتلا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۱۵ به ۲۰۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف حفظ نقدینگی و ارتقاء بیشتر سودآوری شود. همچنین "غدشت" درصدد است سرمایه را از ۵.۳ به ۶۸.۱ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی در صورت وضعیت مالی شرکت و بهره مندی از معافیت های مالیاتی اعمال خواهد شد.