• کاهش ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۶:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۲٬۸۷۴ رسید.