• افزایش۲۳۲٫۲۳ درصدی سرمایه خاهن
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۵:۱۵:۱۲

    شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران سرمایه خود را از ۲٬۷۳۹٬۹۳۳٫۷۵ میلیون ریال به ۹٬۱۰۲٬۹۸۸٫۶۶ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۳۲٫۲۳ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد