• کاهش ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۲٬۸۷۴ رسید.