• کاهش ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۲٬۸۷۴ رسید.