• کاهش ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۳:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۱۱٬۶۴۷٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۲٬۸۷۴٫۱ رسید.