• پایان پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه خودرو در نمادهای(صخود۴۰۱)(صخود۰۴۱)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۲:۵۶:۵۳

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند؛ امروز شنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو در نمادهای(صخود۴۰۱)و(صخود۰۴۱) به پایان رسید. همچنین معاملات ثانویه اوراق مذکور از طریق بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران