• اطلاعیه تغییر بازارگردان در صندوق افرا نماد پایدار(افران)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۲:۴۳:۲۹

    به اطلاع می رساند، رکن بازارگردان و تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(افران) به شرح زیر تغییر نموده است. بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا، حداقل معاملات روزانه: ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ورقه، حداقل سفارش انباشته: ۱،۲۵۰،۰۰۰ ورقه، دامنه مظنه: حداکثر یک درصد. سرمایه گذاران محترم میتوانند برای اطلاع از سایر مشخصات صندوق، به اطلاعیه مربوطه و یا امیدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادرا تهران مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران