• رشد ۶۸ درصدی "افق" با شناسایی درآمد ۱۵.۲ هزار میلیارد تومانی.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۲:۰۴:۱۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با سرمایه اسمی ۳۰۰ میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اسفند و ۱۲ ماه سال مالی گذشته را ارائه کرد. براین اساس، "افق" در دوره یک ماهه از فروش داخلی انواع محصولات شوینده، خوراکی، سبزیجات، لوازم منزل سبک، پروتئینی، پوشاک، غرفه ای و نوشیدنی بالغ بر ۱.۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که بیشترین درآمد از فروش محصولات پروتئینی و شوینده با ۴۰۶ و ۳۹۲.۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین این شرکت بورسی در عملکرد ۱۲ ماهه بالغ بر ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.