• کاهش ۱۰٬۷۹۸٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۲:۰۳:۰۲

    شاخص کل با ۱۰٬۷۹۸٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۳٬۷۲۲٫۸ رسید.