• کاهش ۹٬۸۴۱٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۱:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۹٬۸۴۱٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۴٬۶۸۰٫۴ رسید.