• کاهش ۶٬۷۶۴٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۶٬۷۶۴٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۸۷٬۷۵۷٫۴ رسید.