• تأمین مالی دولت از بورس ۱۴۰۰ تا چه حد ممکن است؟
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۹:۲۷:۵۰

    به‌طور سنتی تأمین مالی اقتصاد در کشور ما حدود ۸۰ درصد متکی به منابع بانکی و ۲۰ درصد از بازار سرمایه انجام می‌شد، اما سال ۹۹ به دلیل اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس این رقم تغییر کرد. به‌نحوی‌که از تأمین مالی چند صد هزار میلیارد تومانی که در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد حدود ۵۰ درصد یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بورس صورت گرفت. دولت سال ۱۴۰۰ باید مطابق قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به غیر از اوراق بدهی بفروشد. به گفته وزیر اقتصاد سال ۹۹ توفیق بزرگی در این زمینه حاصل نشد. کارشناسان نیز تخمین می‌زنند حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری داشته باشیم. در برنامه شمارش معکوس بورسان از محمد اقبال‌نیا، کارشناس ارشد بازار سرمایه سؤال شد که آیا سال ۱۴۰۰ دولت موفق به فروش سهام در بازار سرمایه می‌شود؟ آیا دولت این ۹۰ هزار میلیارد تومان را می‌تواند در سال ۱۴۰۰ حداقل از سهام، تأمین مالی کند؟ وی نیز پاسخ داد: سال ۱۴۰۰ سال تغییر دولت است. برآورد من این است که در سال ۱۴۰۰ دولتی با مواضعی کاملا متفاوت روی کار می آید که احتمالا نسبت به دولت قبل در مسائل بورسی منتقدتر خواهد بود. در سال تغییر دولت قطعاً شانس کمی برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد. مگر اینکه این کسری از محل فروش اوراق تأمین شود که سازوکار معینی دارد.