• تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (سجامح۱)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۹:۲۵:۴۸

    به اطلاع می رساند؛ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نماد (سجامح۱) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تمدید شد. لذا انجام معاملات در نماد معاملاتی مذکور (سجامح۱) در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شمارهDPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران