• شناسایی ۱۷۰۰ محدوده امیدبخش معدنی و آمار صدور پراونه اکتشاف.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۹:۲۵:۴۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی اصغر زاده با اشاره به پایان شناسایی و پی جویی حدود ۴۷۸ هزار و ۳۴۳ کیلومتر مربع پهنه تا نیمه نخست اسفند سال گذشته ، گفت: از این میان ۶۶ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از ۱۲۳.۸ هزار کیلومتر مربع هم در حال کار است. وی ادامه داد: همچنین برای ۴۹۲ محدوده به مساحت ۳۲.۱ هزار کیلومتر مربع درخواست پروانه اکتشاف و بقیه محدوده ها به سازمان صنعت استان ها واگذار شده و در این میان ۶۳ پروانه اکتشاف نظیر سرب و روی، طلا، مس، آهن، زغال سنگ، شورابه و غیره به نام ایمیدرو و شرکت های تابعه صادر شده است. ۳۰ محدوده نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارد و برای ۴ محدوده، گواهی کشف صادر شده است.