• افزایش۲۵۰ درصدی سرمایه زگلدشت
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۴:۰۴:۴۳

    شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سرمایه خود را از ۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۸ درصد افزایش از محل مطالبات و آورده: ۹۲ درصد