• افزایش۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه سپ
    ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰۸:۴۵:۴۷

    شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی خاص) سرمایه خود را از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد