• کاهش ۸٬۰۲۱٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۲:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۸٬۰۲۱٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۹۵٬۱۷۲ رسید.