• کاهش ۶٬۹۶۱٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۱:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۶٬۹۶۱٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۹۶٬۲۳۲٫۶ رسید.