• درخواست "شپلی" از سازمان بورس و عدم پاسخگویی هیات حمایت.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۰:۴۷:۱۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلی اکریل با اشاره به عدم پاسخ گویی هیات حمایت از صنایع و مطالبه ۴۰ هزار سهامدار از هیات مدیره بابت صیانت از حق جهت اجرای عملیات بازارگردانی سهام، خواهان تصمیم عاجل از ریاست سازمان بورس شد. براین اساس، "شپلی" اعلام کرد : پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر مطالبه سهامداران از هیات مدیره بابت صیانت از حق با توجه به عدم پاسخ گویی هیات حمایت از صنایع و محدودیت های موجود برای هیات مدیره در اجرای عملیات بازارگردانی سهام، درخواست تصمیم عاجل از ریاست سازمان بورس دارد. بنابراین گزارش، شرکت پلی اکریل طی چند روز اخیر باتوجه به آمادگی هیات مدیره جهت تحویل کارخانه های پلی اکریل و DMT و متضرر شدن ۴۰ هزار سهامدار حقیقی بابت تاخیر در این فرایند، خواستار دستور تسریع از رئیس جدید هیات حمایت از صنایع وزارت صنعت شده است.