• کاهش ۴٬۷۴۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۴٬۷۴۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۹۸٬۴۵۰٫۷ رسید.