• برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام درنمادمعاملاتی(وآفر۱)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰۹:۴۳:۱۳

    به اطلاع می رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان(وآفر۱) مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ برگزار می شود.مدیریت عملیات بازار