• توقف نماد (غویتا۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰۹:۲۶:۱۲

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غویتا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ویتانا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران