• نمادهای معاملاتی(وآذر)|،(حتوکا)،(قشهد)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۰۸:۱۵:۵۵

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(وآذر)، حمل و نقل توکا(حتوکا)، شهد(قشهد)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران