• کاهش ۳٬۶۹۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۷:۳۰:۰۶

    شاخص کل با ۳٬۶۹۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۳٬۱۹۳٫۷ رسید.