• کاهش ۳٬۷۹۸٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۶:۱۵:۰۴

    شاخص کل با ۳٬۷۹۸٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۳٬۰۸۹٫۲ رسید.