• کاهش ۳٬۷۹۸٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۳٬۷۹۸٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۳٬۰۸۹٫۱ رسید.