• هزینه انتقال سند انواع مدل خودرو سمند در سال جدید تعیین شد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۲:۲۶:۳۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هزینه انتقال سند خودرو برای انواع مدل های خودرو سمند در محدوده ۷۸۴ هزار تا ۲.۶ میلیون تومان در دفاتر اسناد رسمی در سال جاری اعلام شد. بر اساس این گزارش، مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو به شرح زیر است: - حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل) - اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله - اسناد مالکیت خودرو ( در صورتی که فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه شرکت یا گمرک و در صورتی که فروشنده مالک اول نباشد، ارائه آخرین بنچاق دفترخانه ) - شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادر شده توسط مراکز تعویض پلاک ) - برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو صادره توسط مراکر تعویض پلاک (برای تنظیم وکالت فروش نیاز نیست) - اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده توسط فروشنده) - اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر