• تراز عملیاتی ۲.۸ هزار میلیارد تومانی سومین بانک بزرگ بورس.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۲:۲۵:۱۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک صادرات با سرمایه ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی به عنوان سومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت دوازدهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۹ را منتشر کرد. براین اساس، "وبصادر" در این مدت ۲.۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۲.۶ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در دوازدهمین ماه سال ۹۹ تراز عملیاتی مثبت ۳۲۲.۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این بانک طی ۱۲ ماه سال جاری نیز با کسب ۲۵.۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲.۸ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۸۲ و ۴۰ درصد افزایش داشته اند. همچنین "وبصادر" در خصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به اسفند توضیح داد: مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی و ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی است. همچنین اطلاعات تجمعی از ابتدای سال مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج در جدول فوق موجود نیست.