• رشد ۸۰ و ۵۰۰ درصدی در افزایش سرمایه شرکت‌ها و عرضه های اولیه.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۲:۲۴:۳۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بیک زاده با بیان اینکه مجموع مجوزهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در سال گذشته بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده به سنا گفت: این رقم در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که با رشد ۸۰ درصدی روبرو شده است. سال گذشته از حیث تسهیل انتشار اوراق، ارکان مورد نیاز جهت انتشار کاهش یافت و رکن متعهد پذیره نویس اختیاری شد. عرضه های اولیه هم بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵ برابر است. وی افزود: تعداد مجوزهای صادره برای افزایش سرمایه ها ۲۵۰ مجوز بوده که از حیث تعداد نسبت به سال ۹۸ رشد ۷۲ درصدی داشته است. بیش از نیمی از مجوزهای صادره بر اساس مبلغ از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی و اندوخته ها و صرف و سلب بوده است. سال ۹۹ با توجه به تصویب قانون افزایش سرمایه سلب و صرف، دستورالعمل مربوطه نهایی و به تصویب رسید. مجموعه اوراق مالی اسلامی شرکتی اعم از مجوز انتشار و معافیت از ثبت بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در سال ۹۸ بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بیک زاده ادامه داد: سال قبل برای نخستین بار انتشار اوراق شرکتی بر اساس ساز و کار رتبه‌بندی و بدون ضمانت عملیاتی شد که ۳.۷ و ۳ هزار میلیارد تومان اوراق به اتکای رتبه بندی منطبق با مصوبات هیات مدیره سازمان، بدون ضمانت و با کاهش وثائق مورد نیاز منتشر شد.