• کاهش ۳٬۱۲۴٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۲:۰۲:۰۹

    شاخص کل با ۳٬۱۲۴٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۳٬۷۶۳٫۴ رسید.