• کاهش ۱٬۹۸۱٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۱:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۱٬۹۸۱٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۴٬۹۰۶٫۷ رسید.