• شرکت بورسی به دلیل بازدهی بیش از ۵۰ درصدی ملزم به اطلاع رسانی شد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۱:۱۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ایران مرینوس به علت نوسان مثبت ۵۰ درصدی قیمت سهام با توقف نماد روبرو و ملزم به افشای اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در سامانه تدان شد. براین اساس در صورت عدم ارسال پاسخ یا ارایه پاسخ ناقص توسط ناشر، بورس عدم پاسخگویی ناشر را به عموم افشا می کند.