• افزایش سرمایه ۸۳‌۱ درصدی زیرمجموعه شرکت سیمانی از تجدید ارزیابی.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۰:۲۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سیمان لار سبزوار از انجام افزایش سرمایه ۸۳‌۱ درصدی شرکت داروسازی زیرمجموعه از محل تجدید ارزیابی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، "سبزوا" اعلام کرد: با استناد به صورتجلسه ۱۵ اسفند هیات مدیره و اجازه مجمع فوق العاده، سرمایه شرکت داروسازی طاها از ۳۰.۴ به ۲۸۳‌.۲ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها رسید. بنابراین گزارش، سیمان لاز سبزوار با سرمایه ۳۷۵.۷ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس حضور دارد.