• کاهش ۹۳۸٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۰:۰۱:۰۴

    شاخص کل با ۹۳۸٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۵٬۹۴۸٫۹ رسید.