• تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسگلستا۱)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۴۶:۴۷

    به اطلاع میرساند؛ علی رغم پیگیریهای انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعلیق نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان گلستان (وسگلستا۱) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ تداوم می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران