• پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۲۱:۲۷

    به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ در نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ در نماد معاملاتی (تسه۹۸۰۱۱) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران