• دریافت مالیات از خانه های خالی جدی تر شد / مهلت ۲ ماهه به مالکان.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۷:۲۴:۳۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود محمودزاده گفت: خانوارهای مالک بیش از دو واحد مسکونی ( شامل محل سکونت و شهر یا روستای غیر از محل سکونت) که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، مشمول پرداخت خواهند بود . وی افزود: طبق مصوبات ، جریمه مالیات بر خانه‌های خالی اشخاص حقیقی در سال اول ۶ برابر ارزش اجاره واحد ، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر است. برای اشخاص حقوقی هم در سال اول ، دوم و سوم به تتریب ۱۲ ، ۲۴ و ۳۶ برابر می‌شود. محمودزاده ادامه داد: مالکان و سرپرستان اعم از مالک و مستاجر از ۱۹ فروردین به مدت ۲ ماه ملزم به ثبت مالکیت در سامانه amlak.mrud.ir هستند. براساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس و ابلاغ ۱۶ دی سال گذشته رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی معرفی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان اعلامی، بدون لحاظ معافیت‌ها، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.