• کاهش ۲٬۷۰۲٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۷:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۰۲٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۸۵۹٫۳ رسید.