• کاهش ۲٬۷۰۲٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۰۲٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۸۵۹٫۳ رسید.