• توزیع ۵۹۰ ریال سود نقدی دبالک برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۲:۵۰:۰۷

    شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی خاص) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ مبلغ ۵۹۰ ریال (۸۷٫۸ درصد) از سود ۶۷۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.