• افزایش۳۲٫۲۲ درصدی سرمایه فخاس
    ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۷:۴۱

    شرکت فولادخراسان سرمایه خود را از ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۲٫۲۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد