• کاهش ۲٬۰۵۱٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۲:۰۵:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۰۵۱٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۷٬۵۱۰٫۲ رسید.