• کاهش ۳٬۸۴۶٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۳٬۸۴۶٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۵٬۷۱۵٫۲ رسید.