• بازگشایی نمادهای معاملاتی (شستا)،(وخارزم)
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۰:۵۰:۳۵

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ،سرمایه گذاری خوارزمی(وخارزم)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران