• افزایش۲٬۰۰۹٫۳۸ درصدی سرمایه دی
    ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۹:۵۳:۵۷

    شرکت بانک دی (سهامی عام) سرمایه خود را از ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲٬۰۰۹٫۳۸ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد